Õpetajad

Aeliita Kask

Omandasin vene keele ja kirjanduse õpetaja kutse Peterburis Venemaa Riiklikus Pedagoogikaülikoolis ja olen töötanud vene keele õpetajana 33 aastat nii põhikoolis kui gümnaasiumis. Eraõpetajana olen õpetanud vene keelt ning eesti keelt vene emakeelega
õpilastele ja täiskasvanutele. Pedagoogilise ja koolipsühholoog-nõustaja ning haridustehnoloogina kasutan keeleõppes kaasaegseid keeleõppemeetodeid, s.h. kommunikatiivne ja aktiivõpe, aga ka digitaalsed ning veebipõhised õppematerjalid. Koolituses kasutan muuhulgas õppija vajadustest ja eesmärgist lähtuvat töökorraldust.