Inglise keele ärikeele kursus

Inglise ärikeele kursus on mõeldud neile õppijatele, kes suhtlevad igapäevaselt ärikeskkonnas inglise keeles. Kursuse käigus antakse ülevaade erinevatest teemadest, mida töökeskkonnas vaja läheb. Suurem rõhk on vestluskeelel. Allpool on toodud kursusel läbitavad teemad, mida saab vastavalt õpilaste koolitusvajadusest muuta:

  • Tervitamine ja viisakusväljendid
  • Enese- ja ettevõtte tutvustus
  • Töö ja karjäär, tooted ja teenused
  • Ametikirjade koostamine
  • Telefonivestlus
  • Väliskülaliste vastuvõtmine
  • Koosolek: osalemine ja korraldamine
  • Läbirääkimised ja kokkulepete sõlmimine

Kursuse pikkus on 40 akadeemilist tundi ning kursus kestab umbes 10 nädalat. Õppetöö toimub kaks korda nädalas 2 akadeemilist tundi korraga.

Registreeru

Soovikorral helista +372 5349 6218 või kirjuta õpisoovist aadressile info@omakool.ee